Καταφόρτωση

TechnoLogismiki Works 2022

Κατεβάστε δοκιμαστικές εκδόσεις για όλα τα προγράμματα Υδραυλικής, Υδρολογίας, Περιβαλλοντικών, Στατικών, Λιμενικών, Τοπογραφικών και Οικονομικών, εγχειρίδια χρήσης, παραδείγματα και Online βοήθεια. Το TechnoLogismiki Works 2022 απαιτεί Microsoft© Windows 7/8/10 και περιλαμβάνει δοκιμαστικές εκδόσεις για τους χρήστες που δεν έχουν αποκτήσει άδεια χρήσης ή επαγγελματικές εκδόσεις για τους χρήστες που έχουν αποκτήσει άδεια χρήσης και έχουν ενεργό συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης:

Τα παρακάτω αρχεία είναι διαθέσιμα για download:

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Ημερομηνία
TLW2022.iso DVD εγκατάστασης (τελευταία έκδοση) 1.29 GB 30/09/2021
TLW2021.iso DVD εγκατάστασης 1.61 GB 10/09/2020
TLW2020.iso DVD εγκατάστασης (παλαιότερη έκδοση) 1.46 GB 30/09/2019
TLW2019.iso DVD εγκατάστασης (παλαιότερη έκδοση) 1.45 GB 30/09/2018
Παλαιότερες εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμες.


xlOptimizer

Το xlOptimizer add-in είναι συμβατό με Microsoft© Excel 2016/2019/365, τόσο στην έκδοση 32bit όσο και την 64bit.

Η έκδοση επίδειξης (demo) είναι δωρεάν και δεν απαιτεί εγγραφή. Μπορεί να χειριστεί ως 10 μεταβλητές σχεδιασμού και δεν περιλαμβάνει εργαλεία στατιστικής. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ: xlOptimizer demo.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον εξειδικευμένο ιστότοπο: www.xloptimizer.com


Hackman

Το Hackman 9.3 είναι ένας προχωρημένος hex editor, disassembler και template editor. Έχει ενσωματωμένες δυνατότητες κρυπτογράφησης, αποκρυπτογράφησης με αλγορίθμους και έναν πλήρη editor. Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε αρχείο, φυσικό δίσκο, διαδικασία στη μνήμη, οδηγό ZIP και άλλα. 

Αρχείο  Περιγραφή Μέγεθος Ημερομηνία
Hackman 930.zip Hackman suite 9.19 MB 23/05/2014
Πολυγλωσσικά πακέτα:
arge90.zip Argentina (Πλήρες) 24.0 Kb 10/10/2007
enga90.zip Australia (Πλήρες) 21.2 Kb 30/10/2006
braz90.zip Brazil (Disassembler, Calculator, Print Manager) 5.3 Kb 30/10/2006
bulg90.zip Bulgaria (Hex Editor, Print Manager) 14.7 Kb 30/10/2006
engc90.zip Canada (Πλήρες) 21.2 Kb 30/10/2006
smch90.zip China Simplified (Hex Editor) 11.8 Kb 30/10/2006
gree90.zip Cyprus (Πλήρες) 24.4 Kb 30/10/2006
esto90.zip Estonia (Πλήρες) 21.3 Kb 30/10/2006
fran90.zip France (Πλήρες) 23.0 Kb 30/10/2006
germ90.zip Germany (Πλήρες) 44.5 Kb 30/10/2006
engb90.zip Great Britain (Πλήρες) 21.2 Kb 30/10/2006
gree90.zip Hellas (Πλήρες) 24.4 Kb 30/10/2006
ital90.zip Italy (Πλήρες) 33.0 Kb 30/10/2006
lith90.zip Lithuania (Πλήρες) 22.2 Kb 30/10/2006
port90.zip Portugal (Hex Editor, Calculator, Print Manager) 16.0 Kb 30/10/2006
roma90.zip Romania (Πλήρες) 22.0 Kb 30/10/2006
russ90.zip Russia (Πλήρες) 24.2 Kb 30/10/2006
span90.zip Spain (Πλήρες) 24.0 Kb 10/10/2007
usa90.zip United States (Πλήρες) 21.1 Kb 30/10/2006

© 2021 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.