Η τελευταία αναβάθμιση του προγράμματος TLSolver 2024.1 με τον επιλυτή των Πλημμυρικών Αιχμών συμμορφώνεται πλήρως με τις επικαιροποιημένες όμβριες καμπύλες οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 22/09/2023. Επιπλέον, επιτρέπει τον υπολογισμό των σταθμισμένων τιμών των παραμέτρων της όμβριας καμπύλης με βάση τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ της λεκάνης. Δείγμα του τεύχους του επιλυτή μπορειτε να δείτε εδώ.


Η τελευταία αναβάθμιση των προγραμμάτων στην έκδοση 2024 (Δίκτυα Αποχέτευσης, Ποτάμια Ροή, Φρεάτια Υδροσυλλογής, Πλημμύρες Σχεδιασμού) συμμορφώνεται πλήρως με τις επικαιροποιημένες όμβριες καμπύλες οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 22/09/2023. Η αναβάθμιση είναι διαθέσιμη μέσω Live-Update σε όλους τους χρήστες της έκδοσης 2024.


Η νέα γενιά προγραμμάτων TechnoLogismiki Works 2024 είναι διαθέσιμη!

Η έκδοση αυτή αποτελεί την κορυφαία λύση για τις ανάγκες των Μηχανικών σήμερα. Η έκδοση αυτή διατίθεται χωρίς χρέωση σε όλους τους συνδρομητές που έχουν ενεργό συμβόλαιο συντήρησης.


Νέο πρόγραμμα! TLSolver

Παρουσιάζουμε το νέο μας πρόγραμμα: TechnoLogismiki Solver (TLSolver). Το πρόγραμμα αυτό είναι ένας γενικός επιλυτής με το πιο πλήρες τεύχος υπολογισμών, βασισμένο σε HTML5, με ενεργούς συνδέσμους σε εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, ένα πανίσχυρο σύστημα μονάδων (ανεξάρτητο ανά μεταβλητή δεδομένων και αποτελεσμάτων), πλήρη υποστήριξη πολύπλοκων μαθηματικών εξισώσεων μέσα στο τεύχος, αυτόματο σύστημα αναφορών και παραρτημάτων, εσωτερικές βάσεις  δεδομένων, απευθείας εκτύπωση σε PDF, ταχύτατη παραγωγή επεξεργάσιμου αρχείου DOCX, κλπ.


Η τελευταία αναβάθμιση του προγράμματος Δίκτυα Ύδρευσης συμμορφώνεται πλήρως με την νέα Eγκύκλιο (05/10/2017) σχετικά με τον υπολογισμό των παροχών σε δίκτυα άρδευσης με χρήση της σχέσης Clement. Η αναβάθμιση είναι διαθέσιμη μέσω Live-Update σε όλους τους χρήστες της έκδοσης 2018 ή νεότερης.


Το νέο βιβλίο Περί Λιμένων είναι διαθέσιμο.

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το τρίτο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τους λιμένες. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων των νόμων 2971/2001, 2932/2001, 2160/1993 και πολλών άλλων συναφών νομοθετημάτων που αφορούν τους τουριστικούς, εμπορικούς, αλιευτικούς, κ.λπ. λιμένες στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.


Το νέο βιβλίο Περί Ρεμάτων είναι διαθέσιμο.

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το δεύτερο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τα ρέματα. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή όλων των διατάξεων και νομοθετημάτων που αφορούν τα ρέματα στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.


Το νέο βιβλίο Περί αιγιαλού και παραλίας είναι διαθέσιμο.

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τον αιγιαλό και την παραλία. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 100 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.


Η πλήρως ανανεωμένη δεύτερη έκδοση του βιβλίου Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής είναι πλέον διαθέσιμη.

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται θέματα εφαρμοσμένης υδραυλικής και τεχνικής υδρολογίας, όπως οι επιλύσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ο καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων και ποταμών, η διαστασιολόγηση ανοικτών και κλειστών διατομών, η επίλυση οχετών καθώς και άλλα συναφή προβλήματα. Περιλαμβάνεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, συνοδευόμενο από αναλυτικά επιλυμένες εφαρμογές.


© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.