Νέο Βιβλίο: Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής (Β' έκδοση)

Η πλήρως ανανεωμένη δεύτερη έκδοση του βιβλίου Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής είναι πλέον διαθέσιμη.

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται θέματα εφαρμοσμένης υδραυλικής και τεχνικής υδρολογίας, όπως οι επιλύσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ο καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων και ποταμών, η διαστασιολόγηση ανοικτών και κλειστών διατομών, η επίλυση οχετών καθώς και άλλα συναφή προβλήματα. Περιλαμβάνεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, συνοδευόμενο από αναλυτικά επιλυμένες εφαρμογές.


© 2023 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.