Μεταπώληση

Στην ΤεχνοΛογισμική, ενδιαφερόμαστε για την προώθηση προϊόντων τρίτων εταιρειών, που πληρούν τις ποιοτικές μας προδιαγραφές, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας σε τομείς που δεν υπάρχει άμεση δραστηριοποίηση από εμάς.

Εάν έχετε ένα προϊόν που θέλετε να προωθήσετε μέσω του δικτύου της ΤεχνοΛογισμικής, είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία. Η ΤεχνοΛογισμική είναι επίσης σε θέση να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συμβολή στον προγραμματισμό
  • Διεξοδικό έλεγχο του προγράμματός σας
  • Δημιουργία προγράμματος εγκατάστασης, με χρήση ευρέως διαδεδομένων λογισμικών εγκατάστασης
  • Μετάφραση στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά
  • Συγγραφή τεκμηρίωσης (εγχειρίδια χρήσης, φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών, κλπ)
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση του προϊόντος σας
  • Προβολή και προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο του προϊόντος σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη υπηρεσία μεταπώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.