Διάρκεια Υποστήριξης Προγραμμάτων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πληροφορηθείτε τις ημερομηνίες λήξης υποστήριξης των προγραμμάτων της ΤεχνοΛογισμικής. Από τη χρονική στιγμή της κυκλοφορίας των προγραμμάτων, η οποία φαίνεται στη στήλη κυκλοφορία, η διάρκεια τεχνικής υποστήριξης των προγραμμάτων ορίζεται από δυο ημερομηνίες.

Η πρώτη αφορά τον χρονικό ορίζοντα της τηλεφωνικής υποστήριξης. Διακόπτεται όταν παρέλθει η ημερομηνία που αναγράφεται στη στήλη τηλεφωνική υποστήριξη. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δεν παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τα προγράμματα μέσω τηλεφώνου. Για απορίες πάνω στη χρήση των προγραμμάτων, προσφέρεται πλέον μόνο ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω email.

Η δεύτερη αφορά τον χρονικό ορίζοντα των αναβαθμίσεων. Διακόπτεται όταν παρέλθει η ημερομηνία που αναγράφεται στη στήλη αναβαθμίσεις. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δεν παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναβαθμίσεων (live update) και υποστήριξης μέσω email για το πρόγραμμα. Ο μοναδικός τρόπος εγκατάστασης είναι από το DVD.

Στην τελευταία στήλη του πίνακα, αναφέρεται το ποσοστό της έκπτωσης επί των τρεχουσών τιμών των προγραμμάτων για αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση του προγράμματος. Αυτό δεν αφορά τους πελάτες με ενεργό συμβόλαιο συντήρησης, οι οποίοι και θα λαμβάνουν κανονικά όλες τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων τη στιγμή που κυκλοφορούν.

Πρόγραμμα Κυκλοφορία Τηλεφωνική υποστήριξη ως Αναβαθμίσεις ως Έκπτωση
TechnoLogismiki Works 2024 30 Σεπτεμβρίου 2023 30 Σεπτεμβρίου 2025 31 Δεκεμβρίου 2025 -
TechnoLogismiki Works 2023 30 Σεπτεμβρίου 2022 30 Σεπτεμβρίου 2024 31 Δεκεμβρίου 2024 90%
TechnoLogismiki Works 2022 30 Σεπτεμβρίου 2021 30 Σεπτεμβρίου 2023 31 Δεκεμβρίου 2023 80%
TechnoLogismiki Works 2021 30 Σεπτεμβρίου 2020 30 Σεπτεμβρίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2022 70%
TechnoLogismiki Works 2020 30 Σεπτεμβρίου 2019 30 Σεπτεμβρίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2021 60%
TechnoLogismiki Works 2019 30 Σεπτεμβρίου 2018 30 Σεπτεμβρίου 2020 31 Δεκεμβρίου 2020 50%
TechnoLogismiki Works 2018 20 Σεπτεμβρίου 2017 20 Σεπτεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2019 40%
TechnoLogismiki Works 2017 15 Σεπτεμβρίου 2016 15 Σεπτεμβρίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2018 30%
TechnoLogismiki Works 2016 15 Σεπτεμβρίου 2015 15 Σεπτεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2017 20%
TechnoLogismiki Works 2015 09 Σεπτεμβρίου 2014 09 Σεπτεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2016 10%
TechnoLogismiki Works 2014 18 Σεπτεμβρίου 2013 18 Σεπτεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015 -
TechnoLogismiki Works 2013 01 Οκτωβρίου 2012 30 Σεπτεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014 -
TechnoLogismiki Works 2012 30 Αυγούστου 2011 29 Αυγούστου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013 -
TechnoLogismiki Works 2011 09 Σεπτεμβρίου 2010 09 Σεπτεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012 -
TechnoLogismiki Works 2010 31 Αυγούστου 2009 31 Αυγούστου 2011 31 Δεκεμβρίου 2011 -
TechnoLogismiki Works 2009 27 Αυγούστου 2008 27 Αυγούστου 2010 31 Δεκεμβρίου 2010 -
TechnoLogismiki Works 2008 7 Νοεμβρίου 2007 7 Νοεμβρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009 -
TechnoLogismiki Works 2007 26 Σεπτεμβρίου 2006 26 Σεπτεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2008 -
Hydraulic Programs v5.x 12 Ιανουαρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2007 -

© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.