Νέο Βιβλίο: Περί Αιγιαλού και Παραλίας

Το νέο βιβλίο Περί αιγιαλού και παραλίας είναι διαθέσιμο.

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τον αιγιαλό και την παραλία. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 100 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.


© 2023 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.