Πλημμύρες Σχεδιασμού

Array
99,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Έκδοση 22 - Σεπτέμβριος 2023

ΕκτύπωσηEmail

Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζει τη μέγιστη πλημμυρική απορροή σε λεκάνες που προκαλείται από βροχόπτωση, την αιχμή της πλημμύρας μετά από διόδευση σε ποτάμι και την αιχμή της πλημμύρας μετά από διόδευση σε λεκάνη ταμιευτήρα.
Για τον υπολογισμό των παροχών αιχμής σε λεκάνες απορροής, εφαρμόζονται η ορθολογική μέθοδος ή εμπειρικοί τύποι. Ο χρόνος συρροής εισέρχεται στην εξίσωση μιας επιλεγμένης όμβριας καμπύλης και υπολογίζεται η ένταση της βροχόπτωσης.
Για την επίλυση του προβλήματος της διόδευσης πλημμύρας σε λεκάνη ταμιευτήρα εφαρμόζεται η μέθοδος Storage Indicator.

Δυνατότητες

 • Υπολογισμός της παροχής αιχμής σε λεκάνες απορροής με χρήση ορθολογικής μεθόδου ή εμπειρικών τύπων.
 • Στην περίπτωση της ορθολογικής μεθόδου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας από τους ακόλουθους τύπους:
  • Giandotti
  • Kirpich / Kirpich (PA)
  • Federal Aviation Administration
  • Kerby / Hathaway
  • Carter
  • Eagleson
  • Espey / Winslow
  • SCS Lag
  • Μήκος και ταχύτητα
  • TR-55U / TR-55P
  • Izzard
  • California Culverts Practice
  • Κινηματικό κύμα
  • Απευθείας τιμή.
 • Στην περίπτωση των εμπειρικών τύπων, εφαρμόζονται μια από πέντε εμπειρικές μεθόδους:
  • Fuller
  • Forti
  • Fanning
  • Iskovski
  • Kuichling
 • Για τη διόδευση πλημμύρας σε ποτάμι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι:
  • Muskingum
  • Muskingum - Cunge
  • SCS Convex
  • Κινηματικό Κύμα (Kinematic Wave).
 • Ταυτόχρονη επίλυση απεριόριστου αριθμού προβλημάτων.
 • Ενσωματωμένοι μέθοδοι υπολογισμού συνθετικών υδρογραφημάτων Snyder και SCS.
 • Δυνατότητα σύγκρισης πολλών διαφορετικών τύπων επίλυσης για το ίδιο πρόβλημα.
 • Γραφήματα δίνουν με τρόπο εποπτικό τη διόδευση των πλημμυρικών κυμάτων σε ποτάμι ή σε ταμιευτήρα.
 • Εισαγωγή των δεδομένων με έξυπνες φόρμες, μέσω των οποίων γίνεται η εισαγωγή όλων των απαραίτητων δεδομένων για κάθε τύπο προβλήματος.
 • Εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων Microsoft Excel ή άλλα spreadsheets.
 • Υποδειγματικά τεύχη σε Microsoft Word ή απευθείας στον εκτυπωτή.
 • Δυνατότητα χρήσης μειωτικού συντελεστή ανομοιομορφίας βροχόπτωσης.
 • Υπολογισμός χρόνου συρροής με τους τύπους Izzard, California Culverts Practice και κινηματικού κύματος.
 • Μορφοποιημένο Microsoft Word, για απόλυτα επαγγελματικές εκτυπώσεις με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση.
 • Θεωρητικό υπόβαθρο στα αρχεία βοήθειας.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων.
 • Πλήρης συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος.
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων.
 • Συμβουλή ημέρας.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
 • Ελληνικά και Αγγλικά.
© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.