Συμμόρφωση με επικαιροποιημένες όμβριες καμπύλες σε επίπεδο χώρας

Η τελευταία αναβάθμιση των προγραμμάτων στην έκδοση 2024 (Δίκτυα Αποχέτευσης, Ποτάμια Ροή, Φρεάτια Υδροσυλλογής, Πλημμύρες Σχεδιασμού) συμμορφώνεται πλήρως με τις επικαιροποιημένες όμβριες καμπύλες οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 22/09/2023. Η αναβάθμιση είναι διαθέσιμη μέσω Live-Update σε όλους τους χρήστες της έκδοσης 2024.


© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.