Περί Ρεμάτων

Array
20,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Μ. Μπακάβου και Φ. Φωτόπουλος, δεύτερη έκδοση 2019

ΕκτύπωσηEmail
Έκδοση: Πρώτη
ISBN: 978-960-622-941-1
Σελίδες: 224
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία:  Νοέμβριος 2019
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη

Το βιβλίο αυτό καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Ορισμοί βασικών εννοιών
 • Τρόπος καθορισμού οριογραμμών - οριοθέτηση
 • Υδρολογική μελέτη οριοθέτησης
 • Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης
 • Δόμηση
 • Αυθαίρετα
 • Κυρώσεις
 • Διευθετήσεις
 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Πλημμύρες
 • Μικρά ρέματα
 • Πλεύσιμοι ποταμοί
 • Εκτροπή ρεμάτων (με ειδική αναφορά στον Αχελώο)
 • Αμμοληψίες

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί το δεύτερο της σειράς αυτής και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τα ρέματα. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή όλων των διατάξεων και νομοθετημάτων που αφορούν τα ρέματα στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.

Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγγράμματος, καθώς – όπως συμβαίνει άλλωστε σε πληθώρα θεμάτων – θεωρούμε ότι είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των τριών αυτών προσεγγίσεων. Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη συγγραφή ήταν η σε βάθος παρουσίαση των ορισμών, των διοικητικών διαδικασιών, των επιτρεπόμενων χρήσεων, έργων και κατασκευών με σαφή τρόπο, ώστε τόσο οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι, η Διοίκηση όσο και οι πολίτες να μπορούν εξίσου να επωφεληθούν.

Για το λόγο αυτό, απορρίφθηκε η ιδέα της κατ’ άρθρο ερμηνείας των σχετικών νόμων, αλλά αντίθετα, προκειμένου να υπηρετηθεί ευχερέστερα ο παραπάνω σκοπός, προτιμήθηκε η μέθοδος καταρχήν της ερμηνείας όλων των κρίσιμων εννοιών που αφορούν τα ρέματα, ιδίως υπό το φως της πλούσιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση κάθε έργου, κατασκευής ή διαδικασίας σε ρέματα, ώστε να μπορεί τόσο ο εξειδικευμένος στο αντικείμενο, όσο και ο για πρώτη φορά αντιμέτωπος με αυτό, να πλοηγηθεί με άνεση στο βιβλίο αυτό και να αναζητήσει με ευχέρεια τις απαντήσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν.

© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.