42-2
42-3
42-4
42-5

Τεύχη Δημοπράτησης

Array
319,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Έκδοση 14 - Σεπτέμβριος 2021

ΕκτύπωσηEmail

Το πρόγραμμα Τεύχη Δημοπράτησης υπολογίζει τον προϋπολογισμό των έργων με τα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται τα ακόλουθα τιμολόγια έργων: ΥΔΡ, ΟΙΚ, ΟΔΟ, ΦΡΑ, ΠΡΣ, ΛΙΜ και ΗΛΜ. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει δικά του άρθρα ή να εισάγει τιμές σε άρθρα που δεν έχουν για να καλύψει κάθε δυνατή περίπτωση.
Με ένα κλικ δημιουργούνται τα τεύχη προϋπολογισμού, τιμολογίων, διακήρυξης (Α, Β ή Γ), οικονομικής προσφοράς και τεχνικής περιγραφής.

Δυνατότητες

 • Υπολογισμός με τιμές 2005 έως και σήμερα.
 • Τεύχη δημοπράτησης:
  • Προϋπολογισμός μελέτης
  • Προϋπολογισμός προσφοράς
  • Τιμολόγιο μελέτης
  • Τιμολόγιο προσφοράς
  • Τεχνική περιγραφή
  • Έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • Διακήρυξη τύπου Α, Β και Γ
  • Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
  • Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
  • Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
 • Υποστηρίζεται άπειρος αριθμός άρθρων, κατηγοριών και υποκατηγοριών.
 • Απλή εισαγωγή δεδομένων με drag & drop και εύκολη αναζήτηση.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή μεμονωμένων άρθρων χρήστη.
 • Πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας ασφάλτου.
 • Αυτόματο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ΕΤΕΠ με πλήρη αντιστοίχιση με τα επίσημα τιμολόγια.
 • Βάση δεδομένων τιμών ασφάλτου με ενημέρωση από το Internet.
 • Εισαγωγή άρθρων απευθείας σε υποκατηγορίες.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων με χρήση προτύπων στο Word.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης
 • Παραδείγματα χρήσης
 • Live Update
© 2022 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.