Καλώς ήλθατε στην
ΤεχνοΛογισμική

Εξειδικευμένο λογισμικό για Μηχανικούς.

Παρουσιάζουμε τη συλλογή προγραμμάτων

TechnoLogismiki Works 2024,

την πλέον ολοκληρωμένη λύση για Μηχανικούς!

Υδραυλικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ποτάμια, οχετοί, επιλυτές.
Υδρολογία: υδατικό ισοζύγιο σε λεκάνες απορροής, όμβριες καμπύλες, πλημμυρικές αιχμές, φρεάτια υδροσυλλογής.
Περιβαλλοντικά: ρύπανση οδών, ρύποι οχημάτων, εκπομπές Χ.Υ.Τ.Α., ηχορύπανση εργοταξίων.
Οικονομικά: αμοιβές μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 3316/05, τεύχη δημοπράτησης, οικοδομικές άδειες.
Στατικά: διαξονική κάμψη.
Λιμενικά: χαρακτηριστικό κύμα.
Εργαλεία: μοντέλο εδάφους, βελτιστοποίηση για Microsoft Excel, μετατροπές συντεταγμένων, Νομοσκόπιο.

Παρουσιάζουμε τον TLSolver 2024,

τον γενικό επιλυτή νέας γενιάς

από την ΤεχνοΛογισμική

Ο TLSolver είναι ένας γενικός επιλυτής με το πιο πλήρες τεύχος
υπολογισμών
, βασισμένο σε HTML5, ενεργούς συνδέσμους (links),
ένα πανίσχυρο σύστημα μονάδων (ανά μεταβλητή), πλήρη υποστήριξη
μαθηματικών εξισώσεων μέσα στο τεύχος, αυτόματο σύστημα αναφορών
και παραρτημάτων, εσωτερικές βάσεις δεδομένων, εκτύπωση σε PDF,
ταχύτατη παραγωγή επεξεργάσιμου αρχείου DOCX, κ.λπ.

Οι παρακάτω επιλυτές είναι διαθέσιμοι:
Υδρολογία: Πλημμυρικές αιχμές (με υπολογισμό των σταθμισμένων τιμών των παραμέτρων όμβριας καμπύλης σύμφωνα με την νέα μεθοδολογία του Υπουργείου (9/2023)), Διόδευση σε ποτάμι, Διόδευση σε ταμιευτήρα.

Νομοσκόπιο

Το Νομοσκόπιο είναι μια δωρεάν εκτενής βάση δεδομένων νομικών άρθρων για Μηχανικούς.

xlOptimizer

Το xlOptimizer είναι ένα γενικό εργαλείο βελτιστοποίησης για το Microsoft Excel (έκδοση 2016 ή νεότερη), το οποίο υλοποιεί υπερσύγχρονους αλγορίθμους, τόσο μονοκριτηριακούς όσο και πολυκριτηριακούς.

Live update

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες αναβαθμίσεις των προγραμμάτων μας που είναι διαθέσιμες μέσω Live Update.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η νέα γενιά προγραμμάτων TechnoLogismiki Works 2024 είναι διαθέσιμη! Η έκδοση αυτή αποτελεί την κορυφαία λύση για τις ανάγκες των Μηχανικών σήμερα. Η
© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.