Υδραυλικό πακέτο

Array
3299,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Έκδοση 2021

ΕκτύπωσηEmail

Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από δεκαπέντε προγράμματα:

 • Δίκτυα Αποχέτευσης: Σχεδιασμός και υπολογισμός δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων.
 • Εργαλεία Δικτύων Αποχέτευσης, μια συλλογή με απαραίτητα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της εργασίας.
 • Δίκτυα Ύδρευσης: Σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.
 • Εργαλεία Δικτύων Ύδρευσης για την επέκταση των Δικτύων Ύδρευσης με πολλά χρήσιμα εργαλεία όπως για παράδειγμα ο αντιπληγματικός έλεγχος.
 • Βελτιστοποίηση Άρδευσης για την επέκταση των Δικτύων Ύδρευσης με εργαλεία για την βελτιστοποίηση και την εξειδικευμένη ανάλυση δικτύων άρδευσης.
 • Βελτιστοποίηση Δικτύων που περιλαμβάνει εργαλεία για βελτιστοποίηση δικτύων με χρήση Γενετικών Αλγορίθμων.
 • Φρεάτια Υδροσυλλογής για την επίλυση σχαρών και στομίων κατά μήκος οδών.
 • Ποτάμια Ροή: Επίλυση ομοιόμορφης και ανομοιόμορφης ροής και καθορισμός οριογραμμών σε χείμαρρους και ποτάμια.
 • Υδραυλικός Επιλυτής: Υπολογισμός και διαστασιολόγηση διατομών, υπερχειλιστών, θυροφραγμάτων, σχαρών, στομίων, αντλιών, κλπ.
 • Οχετοί: Επίλυση οχετών και υπολογισμός παραμέτρων ροής σε οχετούς.
 • Υδραυλικό Πλήγμα: Υπολογισμός υδραυλικού πλήγματος σε κλειστούς αγωγούς.
 • Προσομοίωση Ταμιευτήρα: Προσομοίωση λειτουργίας ταμιευτήρα πολλαπλής σκοπιμότητας.
 • Πλημμύρες Σχεδιασμού: Εκτίμηση της πλημμυρικής αιχμής λεκανών, διόδευση πλημμύρας σε ποτάμια και ταμιευτήρες.
 • Υδατικό Ισοζύγιο: Προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου λεκάνης απορροής.
 • Όμβριες Καμπύλες: Δημιουργία όμβριων καμπυλών.

Αγοράστε online το Υδραυλικό Πακέτο και κερδίστε έκπτωση >37%. Από €5287 τώρα μόνο €3299!

© 2021 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.