Βιβλία


Προϊόντα

Περί Παραδοσιακών Οικισμών

20,00 €

Μ. Μπακάβου και Φ. Φωτόπουλος, πρώτη έκδοση 2019

Περί Λιμένων

20,00 €

Μ. Μπακάβου και Φ. Φωτόπουλος, πρώτη έκδοση 2017

Περί Ρεμάτων

20,00 €

Μ. Μπακάβου και Φ. Φωτόπουλος, δεύτερη έκδοση 2019

Περί Αιγιαλού και Παραλίας

20,00 €

Μ. Μπακάβου και Φ. Φωτόπουλος, πρώτη έκδοση 2016

Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής (Δεύτερη Έκδοση)

28,17 €

Φ. Φωτόπουλος και Α.Ε. Χαραλαμπάκης, δεύτερη έκδοση 2014

Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων

28,17 €

Φ. Φωτόπουλος και Α.Ε. Χαραλαμπάκης, πρώτη έκδοση 2008

Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής

28,17 €

Φ. Φωτόπουλος και Α.Ε. Χαραλαμπάκης, πρώτη έκδοση 2005

© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.