Προτείνετε το σε έναν φίλο

Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής

Φ. Φωτόπουλος και Α.Ε. Χαραλαμπάκης, πρώτη έκδοση 2005
bk1f