Περί Αιγιαλού και Παραλίας

Array
20,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Μ. Μπακάβου και Φ. Φωτόπουλος, πρώτη έκδοση 2016

ΕκτύπωσηEmail
Έκδοση: Πρώτη
ISBN: 978-960-562-510-8
Τύπος: Βιβλίο
Σελίδες: 208
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία:  Ιανουάριος 2016
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη

Το βιβλίο αυτό καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Ορισμοί αιγιαλού - παραλίας
 • Τρόπος καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού
 • Επιτροπή άρθρου 3
 • Έργα και κατασκευές
 • Παραχώρηση χρήσης
 • Αντιδιαβρωτικά έργα
 • Πλωτές εξέδρες
 • Περιφράξεις
 • Θαλάσσια αιολικά πάρκα
 • Υδατοδρόμια
 • Φάροι - φανοί - φωτοσημαντήρες
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί το πρώτο της σειράς αυτής και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τον αιγιαλό και την παραλία. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 100 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.

Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγγράμματος, καθώς – όπως συμβαίνει άλλωστε σε πληθώρα θεμάτων – θεωρούμε ότι είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των τριών αυτών προσεγγίσεων. Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη συγγραφή ήταν η σε βάθος παρουσίαση των ορισμών, των διοικητικών διαδικασιών, των επιτρεπόμενων χρήσεων, έργων και κατασκευών με σαφή τρόπο, ώστε τόσο οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι, η Διοίκηση όσο και οι πολίτες να μπορούν εξίσου να επωφεληθούν.

Για το λόγο αυτό, απορρίφθηκε η ιδέα της κατ’ άρθρο ερμηνείας των σχετικών νόμων, αλλά αντίθετα, προκειμένου να υπηρετηθεί ευχερέστερα ο παραπάνω σκοπός, προτιμήθηκε η μέθοδος καταρχήν της ερμηνείας όλων των κρίσιμων εννοιών που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία, ιδίως υπό το φως της πλούσιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση κάθε έργου, κατασκευής ή διαδικασίας στον αιγιαλό και στην παραλία, ώστε να μπορεί τόσο ο εξειδικευμένος στο αντικείμενο, όσο και ο για πρώτη φορά αντιμέτωπος με αυτό, να πλοηγηθεί με άνεση στο βιβλίο αυτό και να αναζητήσει με ευχέρεια τις απαντήσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν.